Introductie DCPS

CV en Projectenlijst

Contact

Leveringsvoorwaarden

Disclaimer
DCPS Meet- en regeltechniek
Introductie
Introductie DCPS
Doelgroepen ?
Dienstenpakket
Kernwaarden
Wie en wat is DCPS ?

DCPS staat voor een, als freelancer opererende, zakelijke dienstverlener, gespecialiseerd in maatwerkoplossingen voor realisatie van projecten op het gebied van HVAC Meet- en regeltechniek, gebouwenautomatisering en systeemintegratie.

Waarom DCPS ?
De kracht van DCPS ligt in de kwaliteit van het geleverde werk en het flexibel inzetbare karakter op het moment dat U daar zelf (tijdelijk) niet de capaciteit voor kunt leveren of niet de juiste mensen voor beschikbaar heeft.

DCPS kan worden ingezet voor zeer kortlopende en eenvoudige projecttaken tot langdurige en complexe projecten waarbij de detailuitvoering intensief dient te worden begeleidt en/of uitgewerkt op de projectlocatie en/of vanuit ons kantoor.
Wij zijn in staat snel en flexibel in te spelen op de behoefte van opdrachtgevers met een ruim aanbod aan projectondersteunende werkzaamheden op het gebied van de HVAC Meet- en regeltechniek.

Door het kleinschalig karakter van DCPS en lage overheadkosten zijn de tarieven concurrerend en is het voor een opdrachtgever goed mogelijk alle voorkomende werkzaamheden, klein of groot, met behoud van winstgevendheid op het project door ons te laten uitvoeren of begeleiden.

Op grond van expertise en jarenlange ervaring kan door het tijdig betrekken van DCPS in ontwerp of uitvoeringsproces de efficiëntie worden verbeterd, indien nodig het ontwerp of uitvoeringsproces tijdig worden bijgestuurd en faalkosten worden geminimaliseerd.
Introductie DCPS
CV en Projectenlijst
Contact
Leveringsvoorwaarden
Disclaimer