Wij kunnen U van dienst zijn met een door U te bepalen nadere selectie van de onderstaande projectondersteunende activiteiten:

Ontwerp, engineering:

 • Conceptueel ontwerpen, detailengineering;
 • Schrijven bestekken, werkomschrijvingen;
 • Schrijven VO en/of DO (voorlopig ontwerp, definitief ontwerp);
 • Opzetten en uitwerking proces en instrumentatieschema’s
 • Engineering, detailspecificaties, periferie, regelafsluiters, DDC-systeem en regelkasten, gebouwbeheersysteem, systeemintegratie;
 • Regeltechnische omschrijvingen, concretisering uitgangspunten;
 • Ramingen, begrotingen, calculaties;
 • Begeleiding aanbesteding, aanwijzingen;
 • Gunningadviezen;
 • Projectbegeleiding:

 • Projectplanning;
 • Technisch- financiële voortgangsbewaking;
 • Periodieke voortgangsrapportage;
 • Bouwvergaderingen, werkbesprekingen, verslaglegging, actiepuntenlijst;
 • Meer- en minderwerk;

Uitvoeringsbegeleiding:

 • Werkvoorbereiding;
 • Technische uitvoeringsbegeleiding, kwaliteitscontrole;
 • Begeleiding en planning onderaannemers;
 • Projectadministratie, tekeningen beheer;
 • Inkoopbegeleiding, controle inkoopfacturen;
 • Controle ontwerp- uitvoering- en revisietekeningen;
 • Afname en functioneel testen regelkasten;
 • Begeleiding afname, (voor)oplevering, functionele controles;
 • Begeleiding revisietekenwerk;

Overig:

 • Onderhoudsinspecties;
 • Renovatieadviezen;
 • Monitoren en onderzoeken klimaatklachten;
 • Onderzoek, studie, rapportage en verslaglegging;